התקשרו עכשיו: 053-2790551

info@bodekrina.com

תנורי מיקרוגל נבנים לצורך חימום או בישול מזון ולכן הם נמצאים כמעת בכל מטבח. בגדול מיקרוגל זה גל אלקטרומגנטי שהאורך שלו (גלים אלקטרומגנטיים נמדדים פיזית במילימטרים, מטרים, קילומטרים) הוא נעה בן מילימטר עד למטר. הרוב חושב שמדובר במכשיר סטנדרטי הנמצא בכל מטבח ומטבח, אך מיקרוגל הוא מונך הלקוי מעולם הפיזיקה והשימוש בו הרבה יותר רחב. בעזרת גלים הנ"ל משדרים שיחות טלפון בבזק, מפעילים תחנות מקם ועוד. אנחנו נתרכז בתנור בישול.

מיקרוגל ביתי - תמונות סימון מקום המגטרון תחת פלדה

מיקרוגל ביתי – תמונות סימון מקום המגטרון תחת פלדה

יסוד , בסיס הפעולה של תנור המקרו היא תכונה של גלים אלקטרומגנטיים בתדר מיקרו לסובב מולקולות של נוזלים וידוע שנוזלים נמצאים בכל מזון. ועוד ידוע שתנוע היא אנרגיה. האנרגיה הנפלטת תוך כדי הסיבובים היא זו שמחממת לנו את המזון או שתיה.

אורך הגל שבשימוש במכשירים הנ"ל הוא כי10-15 סנטימטר. מדוע נבחר אורך גל דפקה כזה? משום שהתברר אחרי סידרת ניסוים שזה אורך גל האופטימלי ונסתפק בזה. נזקור שתנועה סיבובית היא מקור אנרגיה ואת הסיבובים במהירות עצומה מספקים גלים אלקטרומגנטיים. ואת הגלים באורך הרצוי מייצר גנרטור השם מגטרון. מגנטרון מייצר גל עומד עם פולים מנוגדים: יש לנו את המינוס וגם פלוס, החיובי.. הצלחת מסובבת את המזון ופעם המולקולות זזות לכיוון אחד ופעם לכיוון הנגדי. וזה היסוד לעבודת תנור בישול הקרוי בשם מיקרוגל.

השאילה המתבקשת הבאה היא איך המכשיר בנוי? לצרכן חשוב לדעת שקיימת בו קרינה אלקטרומגנטית בשני תדרים. אורך הגל הקצרת זה שמייצר המגטרון מסוכן מאוד ו המבנה שאנו מכירים כל כך מאוד בטיחותי. הדלת השקופה מרושתת ברשת ברזל (נתן לבונן ולראות ללא קושי) , המכשיר עטוף בגוף פלדה ואין שום סיכוי לזליגה בתדר המיקרו, אבל האבל הגדול – קיימת עוד קרינה בתדר רשת החשמל משום שהמגנטרון מייצר את הגל הקצר שבתוך המכשיר, את הגל העומד בעזרת חשמל. הקרינה בתדר רשת החשמל מסוכנת פחות אך לא קיימת הגנה בתחום הזה. המיסוך בשביל גל ארוך הנמדד בקילומטרים אינו יעיל. ורק מרחק מסוים הוא יכול לעזור מלקבל מנת קרינה לא רצויה. לכן, בודק קרינה מנוסה מודד את הקרינה האלקטרומגנטית הנפלטת בתחום רשת החשמל  ומצביעה על מרחק בטיחותי.

תנור בישול הפועל על גלים מיקרו הראשון נבנה עוד ב1947.

יעקב כץ
מהנדס חשמל ובודק קרינה מוסמך בצפון
גליל עליון ותחתון והגולן
מושב בית הילל - משק 130 12255 (ישראל)
טלפון: 053-2790551

info@bodekrina.com

יעקב כץ – בדיקות קרינה בחיפה, בגליל