התקשרו עכשיו: 053-2790551

info@bodekrina.com

מושגי יסוד

       תדר ואורך גל

 • זמן מחזור הגל   T
 • אורך הגל      ג
 • תדר הגל      f

סוגי שדות:

 • שדות אלקטרוסטטיים    –  מטענם הנמצאים במנוחה
 • שדות מגנטו סטטיים  –   מטענים נעים במהירות קבועה
 • שדות אלקטרומגנטיים –  מטענים מואצים או מואטים

שדה – פונקציה מתמטית של מרחב וזמן

שדה סקולארי – בעל עוצמה

שדה וקטורי –  בעל עוצמה וכיוון

יצירת שדות:

 • שדה חשמלי – נוצר על ידי מטענים
 • שדה מגנטי – נוצר על ידי זרמים

ניתן לחשב את עוצמת שדה מחוץ למטען   Q

ניתן לחשב שדה מגנטי מחוט נושא זרם

גל אלקטרומגנטי:

 1. שדה מגנטי וחשמלי מאונכים לכיוון התפשטות הגל ואחד לשני
 2. הגל מחזורי בזמן ובמרחב
 3. אימפנדנס הגל
 4. אנרגית הגל

מהי אנטנה?

אנטנה היא אזור מעבר בין גל בקו התמסורת וגל בחלל חופשי.

אנטנת מורכבת מ:

 1. כניסת קו תמסורת
 2. אלמנט תאום עכבות
 3. אלמנטים קורנים
 4. אלמנטים מחזירים

פרמטרים של אנטנות:

 1. אונה ראשית
 2. זווית פתיחה
 3. עקום קרינה
 4. כיווניות ושבח

מה בעצם קורה בגלים?

 אנרגיה עוברת ממקום אחד למקום אחר, בלי שדבר מתבטא במעבר חומר פיסי בין שני המקומות!

שני רכיבי השדה – חשמל ומגנטי משפיעים על החומר,

אבל בתחום תדר רשת החשמל בעיקר תנועת יונים המומסים בנוזלי הגוף.

בתחום תדר רדיו בעיקר רוטציה מולקולות המים (גוף יצור חי בנוי מ70% מים!)

האפקט המרכזי – חימום ריקמה.

בהתאם לפרמטרים ניתן לחשב את עוצמת הקרינה אך קיימים הבדלים בין שדה קרוב לאנטנה, לשדה רחוק!

מרחק ביטחון – מרחק מינימלי מאנטנה לעמידה בתקן

טווח בטיחות אופקי – ניתן לחישוב  בהתאם להספק השידור, שבח האנטנה ומרחק מרבי לחשיפה מותרת.

מקורות קרינה בתחום תדר רדיו עד למיקרוגל:

שידורי רדיו AM, FM, SW, שידורי טלוויזיה, תקשורת סלולרית, תקשורת ומחשבים, לוויינים, תקשורת צבאית, אוויוניקה, שלטים, מקמים, תעשיה , מכשירי רפואה רבים ושונים, מחקר, אבטחה,GPS, תחבורה, גלאי מהירות…

רמות החשיפה המותרות

בארץ אין תקנות הקובעות את רמות החשיפה המותרת לציבור. רמות החשיפה לקרינה בלתי מייננת המותרת בהתאם לתדר נקבעו על בסיס המלצות הארגון הבריאות העולמי. מטרתם – למנוע בביטחון מלא השפעות בריאותיות ידועות.

המשרד להגנת הסביבה פועל על פי עיקרון הזהירות המונעת.

רמת החשיפה לציבור הרחב בתדרים רלוונטיים (רדיו) מוגבל ל :

0.47mW/cm²

מהם מטרות הבדיקה של קרינה אלקטרומגנטית בתדרים שונים?  התשובה היא  – לוועדה שבאזורי המדידה אין כל סיכון לציבור!

רמת החשיפה לציבור בתדר רשת החשמל בבית טיפוסי   0.2 עד 1.5 מיליגאוס

מקורות קרינה בתדר רשת החשמל הם:

 • מכשירי חשמל ביתיים
 • חיבוט חשמלי בתוך הבית
 • מתקני חברת חשמל
 • מערכת הארקה !
 • לוחות חשמל

חשוב לדעת:

זוג חוטים מקרינים שדה חלש לטווח ארוך

סליל – שדה חזק לטווח קצר

חוט בודד (ארקה למשל) שדה חזק לטווח ארוך

ולכן הסכנה הגדולה היא חוטים תחת מתח!

בארץ משתמשים להובלת חשמל במתח על, מתח גבוה, מתח נמוך.

המתח של קווי על – 161 קילובולט ו  400 קילובולט

קיימים כי 440000 שנאים!

תחנות טרנספורמציה בתוך הבית מקור קרינה לדיירים.

אפקטים מוכחים – יצירה של זרמים מושרים בתוך הגוף בשעות חשיפה לשדות מסדר גודל של עשרות אלפי מיליגאוס. ההמלצות הבינלאומיות נועדו להגן מפני אפקט זה.

מחקרי מעבדה אינם מספקים הוכחה טובה ששדות אלקטרומגנטיים עלולים לגרום לסרטן.

קיימת הוכחה אפידמיולוגית מסוימת שחשיפה ממושכת לרמות מוגדלות של שדות מגנטיים

בתדר חברת חשמל קשורה לתוספת סיכון קטנה ללוקמיה בילדים.

ההוכחה האפידמיולוגית כרגע אינה חזקה דיה על מנת להצדיקה מסכנה ברורה ששדות כאלה גורמים לויקמיה בילדים. מכל מקום, אלא אם כן מחקרים נוספים יראו שממצאים נובעים ממקרה או מגורם בלתי ידוע, נותרת בעיה האפשרות שחשיפה חזקה וממושכת לשדות אלקטרומגנטיים עלולה להגדיל את הסיכון ללויקמיה בילדים.

כיצד ניתן להפחית את החשיפה?

 • הגדלת המרחק ממקור החשיפה
 • מיסוך (בעיקר באמצעות חומרים פרו מגנטיים)
 • שינוי מהסידור המרחבי ויחסי הפזות של המוליכים

ברחבי העולם הוחלט על אימוץ עיקרון הזהירות המונעת! 

התקנות התעסוקתיות המחייבות בישראל :

12000מילגאוס לשדה מגנטי

25000 לשדה חשמל V/m

יש לציין ששדה חשמלי אינו גורם להתחממות.

המלצות האגודה הבינלאומית להגנה מקרינה לציבור הרחב –

1000מילגאוס לשדה מגנטי 5000 וולט למטר לשדה חשמלי.

ב"ה

אנטנה בראש בית - מקור קרינה פונטציאלי

יעקב כץ
מהנדס חשמל ובודק קרינה מוסמך בצפון
גליל עליון ותחתון והגולן
מושב בית הילל - משק 130 12255 (ישראל)
טלפון: 053-2790551

info@bodekrina.com

יעקב כץ – בדיקות קרינה בחיפה, בגליל